English | Bosnian
Dobrodošli na stranice St Louis Islamskog Centra – Džemat “Nur”

Single Blog Title

This is a single blog caption

Hutba: Volimo Muhammeda, s.a.v.s.

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ * ( سورة ءال عمران ءاية 31 – 32 )

”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.”

Draga braćo, danas je 15. Rebiu-l-evvel 1437. h.g. I danas ćemo govoriti o Poslaniku, s.a.v.s., govorit ćemo o ljubavi prema pečatu poslanstva, o ljubavi prema odabranom Allahovom poslaniku, najodabranijem potomku Adema, a.s., najboljem stvorenju, Muhammedu, s.a.v.s. Naslov današnje hutbe je “Kako da ne volimo Muhammeda, s.a.v.s.?”.

Draga braćo, mi volimo Muhammeda, a.s., kao čovjeka, ali najodabranijeg čovjeka. Naša ljubav prema Muhammedu, a.s., je šerijatska ljubav. Propisana ljubav od strane Boga. Naredjena preko Poslanika, s.a.v.s.. Ljubav prema njemu je dio imana, dio vjerovanja kako se prenosi u hadisu koji bilježi Buharija:

لا يؤمن أحدكم – أي لا يكمل إيمانه – حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

“Niko od vas neće vjerovati, odnosno upotpuniti svoj iman, sve dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, njegove djece i svih ljudi.”

Draga braćo, kako da ne volimo Muhammeda, a.s., a on je kao milost svjetovima poslan?

وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“ (El-Enbija’, 107)

Kako da ga ne volimo, a on je poslan da izvede iz tmina na svjetlost cijelo čovječanstvo? Sa njim je došla svjetlost. S njim je došao napredak, doba nauke, doba procvata pisma i traženja znanja.

Kako da ga ne volimo, a on je kao donosilac radosne vjesti poslan?

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

“Uistinu, Mi smo te poslali svjedokom i donosiocem radosnih vijesti i opominjačem.” (El-Feth, 8)

Ibn Ebi Hatim prenosi od Ibn Abbasa r.a.: “Nakon što je objavljeno: ” O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje”- a on je već bio naredio Aliji i Muazu r.a., da idu u Jemen – rekao im je: “Idite i obveseljavajte, a ne izazivajte odvratnost i odbojnost, olakšavajte, a ne otežavajte, jer mi je objavljeno: ” O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje”.

Kako da ga ne volimo kada je sa njim doslo oslobadjanje od pokvarenih vjerovanja i klanjanja kipovima? Kako da ga ne volimo, a on je dao prava svakome insanu, pa i svakome stvorenju? Dao je pravo robu, ženi, djetetu, pa i životinjama. Kako da ga ne volimo kada je oslobodio naše sestre, naše kćerke okova ružnih, nakardnih običaja? Zaista je to bilo doba tame, i zaista su običaji bili ružni.

Jedan od ashaba, r.a., koji je u tom predislamskom periodu ubio svoju kćer, pripovijeda: “Obožavali smo kipove u džahilijjetu i ubijali smo naše kćeri. Ja sam imao kćerku koja, kada je već dovoljno porasla da zna pričati i razumjeti, bi se obradovala svaki put kada me vidi i odmah bi odgovorila. Pozvao sam je jednog dana i rekao da pođe za mnom, što je ona i učinila, sve dok nismo stigli do bunara koji je pripadao mom plemenu. Potom sam je uzeo za ruku i gurnuo u njega, a posljednje njene riječi koje sam čuo, bile su: “O babo! O babo!“ (Ed-Dārimi)

Kako da ga ne volimo, a ljude je oslobodio od toga da budu ubijani zbog grijeha drugih? A u predislamskom periodu je vladalo takvo stanje da je čovjek ubijan zbog grijeha druge osobe.

Kako da ne volimo Muhammeda, a.s., a on je mislio na nas te je svoju dovu ostavio za Sudnji dan da bi se za nas zauzimao?

Ebu Hurejre, r. a., prenosi da je Muhammed, a. s., rekao: “Svaki Vjerovjesnik je imao pravo na dovu koja će sigurno biti uslišana i svaki od njih je proučio svoju dovu na Dunjaluku, a ja sam svoju dovu odgodio za Sudnji dan kada bih se njome mogao zauzimati za svoj ummet i ona će koristiti svakome ko umre iz mog ummeta ne pripisujući druga Allahu, dz.s..”

Kako da ga ne volimo a on je rekao:

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

Moj je šefa’at za počinioce velikih grijeha iz moga ummeta.” (Ebu Davud i Tirmizi)

Kako da ga ne volimo a on će i na najteži Dan misliti na svoj ummet.

Tog dana će ljudi ići do Adema, pa do Nuha, potom će se obratiti Ibrahimu, pa Musau i Isau i, na kraju, Muhammedu, a.s.. Svi će poslanici govoriti: “Idite drugom, a ne meni!” I tako sve do Muhammeda, a.s.. On će biti na sedždi i moliti Allaha, dž.š., dok mu ne dozvoli šefa’at.

Kako da ga ne volimo a on je bio najboljeg ahlaka, najljepše se ophodio prema svakom?

Njegove osobine su bile takve da su ga ashabi i ashabijke zavoljeli više nego sebe i svoje porodice.

Sa’d b. ebu Vekkas kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., prolazio je pored jedne žene iz plemena Benu Dinar kojoj su na Uhudu poginuli muž, brat i otac. Kada su joj javili za njihovu pogibiju, upitala je: ”A šta je sa Allahovim Poslanikom?“ Rekoše joj: ”On je, hvala Allahu, dobro kao što želiš!“ Rekla je: ”Pokažite mi ga! Hoću da ga vidim!“ Pokazali su joj ga, pa kada ga je vidjela, rekla je: ”Svaka nevolja je mala ako si ti dobro!“ (Ibn Hišam, Es-Sira; dr. El-Ali Sahihus-sire).

Draga braćo, volimo Poslanika, s.a.v.s., sljedeći ga. Znajmo da se ljubav prema Allahu, dž.š., iskazuje sljedjenjem Muhammeda, a.s. Prihvatimo njegove savjete i primjenimo ih u praksi.

Ja molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na Njegovom putu, na sunnetu Muhammeda, a.s.. Molim Ga da ujedini naša srca, da nam oprosti grijehe, spasi džehennemske vatre i uvede u Dženneti-Firdevs. Amin!

Eldin ef Suša