English | Bosnian
Dobrodošli na stranice St Louis Islamskog Centra – Džemat “Nur”

Finansijski Izvještaj

2016 godina

Finansijski izvještaj za 2016 godinu

St. Louis – U subotu 29 aprila 2017 godine u prostorijama našeg centra održana je izborna škupština džemata Nur tokom koje je izabrano novo rukovodstvo džemata, te su prezentirani godišnji izvještaji, uključujući i finansijsko poslovanje za 2016 godinu. S ciljem transparentnosti kao i svake godine od nastanka džemata donosimo vam finansijski izvještaj uz napomenu da dokumentaciju (izvode, račune, itd.) možete pogledati u prostorijama džemata ili kontaktiranjem blagajnika.

Allahovom dž.š. voljom prošlu godinu smo završili onako kako smo i nanijetili, privođenjem kraju našeg projekta Iz temelja do Nura. Iako je projekt a samim tim i izgradnja centra završena u 2017 godini te će finalni finansijski izvještaj o centru biti dostupan slijedeće godine, važno je napomenuti da je zahvaljujući dobrom radu u 2016 godini naš džemat ne samo završio sa izgradnjom centra u 2017 godini već je i otplatio zemljište na kome se centar nalazi. Naše džematlije, kao i svi Bošnjaci St. Louisa pa i šire su uvakufili preko $2.1 milion u ovu našu zajedničku investiciju za budućnost od početka projekta a samo u 2016 godini je utrošeno preko $436,000. 

Džemat je u 2016 godini rastao i na polju članstva, tako da sada ima preko 300 učlanjenih porodica, i preko 200 djece koja pohađaju mektebsku nastavu. Nesrazmjeran broj dijece u mektebu u odnosu na članstvo pokazuje i opredjeljenost našeg džemata da usluge džemata u Allahovo dž.š. ime ostavi dostupnim i onim koji nisu članovi džemata Nur. 

Skupština džemata Nur je usvojila sve ponuđene izvještaje, te je podržala i budžet za 2017 godinu u iznosu od $150,000 što je povečanje od nekih $30,000 u odnosu na budžet za 2016 godinu. Povečanje generalnog budžeta džemata izražava spremnost džematlija da između ostalog pospješe finansijsko stanje naših imama, pojačaju rad mekteba i vjerskih programa, te podrže rad omladinskog kruga, i ženske grupe unutar džemata. 

Finansijski Izvještaj 2016 – Bosanski