English | Bosnian
Dobrodošli na stranice St Louis Islamskog Centra – Džemat “Nur”

Single Blog Title

This is a single blog caption

Muhammed a.s. – Poslanik znanja

وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

 

“A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“ (El-Enbija’, 107)

 

Draga braćo i poštovane sestre,

 

Muhammed, a.s., je poslan kao milost svjetovima, ne samo muslimanima nego svim ljudima, pa i džinima.

 

Njegovo poslanstvo označava prekretnicu u ljudskom rodu. Njegovim poslanstvom nestaje džahilijjeta, prestaje doba neznanja, a dolazi doba znanja. Prva naredba upućena njemu je naredba Ikre’ Uči, čitaj, proučavaj.

 

Poslanstvo Muhammeda, a.s., je ne samo utjecalo na napredak muslimanskog društva, nego i na napredak cijeloga svijeta. Iz njegovog poziva će nastati civilizacija koja će objediniti sva dotadašnja dostignuća cijeloga svijeta i stvoriti do tada najnapredniju civilizaciju koja će čitav ljudski rod uputiti stazom napretka i razvoja. Pripadnici te civilizacije, muslimani, će se otisnuti preko mora, preko brda i planina, tragajući i donoseći iskustva svih naroda. Učenjaci te civilizacije će tragati za znanjem, šireći ga dalje. Neće im biti mrsko da predju razdaljinu od Mašrika do Magriba da bi nesto naučili. Biće odvažni i hrabri u svojim razmišljanjima. Vladari te civilizacije će plaćati zlatom prevode knjiga na arapski jezik. Zanatlije te civilizacije će usvajati pozitivna iskustva ostalih naroda, objedinjujući ih I unapredjujući. Svi oni će u tome slijediti poruku koja je poslana posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, a.s.

 

Poruka Muhammeda, a.s., je dokrajčila vjerovanje u mitove, ona je potpuno realna, razumna i kao takva udara temelje pravoj nauci; udara temelje eksperimentu i kritičkom pristupu svemu što je se desilo i što se dešava.

 

Takva civilizacija ce iznjedriti velikane kao sto je Ibn Rušd, Ibnu-l-Hejsem, El-Farabi, Ez-Zahravi, Ibn Sina, čija je se enciklopedija Kanun fi-t-tibb (Zakonik medicine) koristila i 600 godina poslije njegove smrti.

 

Sada kada biste proučavali temelje i prirodnih i društvenih nauka, vidjeli biste da su muslimani i muslimanski mislioci, dali ogroman doprinos. Da su te nauke izveli na pravi put i usmjerili ih ka cilju. Oni su u biti odradili najteži posao, jer je početak najteži.

 

Draga braćo i sestre, sljedimo put Muhammeda, a.s., ali istinski. Proučimo njegov put, proučimo islam. U islamu je spas, ali ako ga nedovoljno poznajemo kako ćemo se spasiti? Shvatimo važnost poruka koje dolaze sa Muhammedom, a.s. Shvatimo važnost PRVE NAREDBE.

 

Nemojmo biti formalisti koji će vjeru svesti samo na obredoslovlje. Svaka naredba je važna na svoj način. Ikre’ je PRVA naredba s razlogom. Nama nedostaje školovanih vjernika. Svi ovi koji su do sada pomagali zajednici i koji još pomažu zajednici su dobar posao uradili. Ali mi moramo pokusati preći i na viši nivo. A na viši nivo možemo preći samo sa znanjem. Moramo početi usmjeravati našu djecu, onu od njih koja su sposobna, da završavaju škole.

 

Nemojmo ih ograničavati našim statusom. Nemojmo da se zadovoljavamo time da nam djeca budu samo gradjevinci, kamiondžije, čistači. Čast svakom zanimanju i čast svakom onom ko svoju paru zaradjuje na halal nacin. Ali ako hoćemo da kao zajednica napredujemo onda moramo usmjeriti svoju djecu, ako mi nismo mogli, da ispunjavaju prvu naredbu: Ikre’ – Uči, čitaj, proučavaj.

 

Znam da ima onih koji to već rade, koji ulažu veliki trud da im djeca završe škole, hvala Bogu. Ali, i njima i nama jednu napomenu moram kazati. A  to je da ne smiju zaboraviti drugu stranu, duhovnu stranu. Ne smiju zaboraviti nastavak ove prve naredbe, a u nastavku se kaze Ikre’ Bismi rabbike – Uči, u ime Gospodara svoga.

 

Na šta nam ovo ukazuje? Na to da traženje nauke mora biti povezano sa Bogom. Nauka i škola bez Boga je besciljna, besplodna I pogubna, iz perspective vjernika.

 

Dakle, nama treba školovanih vjernika. Onih koji će završavati školu i tražiti znanje u ime Boga, koji će biti doktori, ali i vjernici, dolaziti u džamiju. Treba nam školovanih vjernika koji će raditi i za dobrobit naše zajednice, a ne samo za sebe i svoju karijeru.

Ako se samo fokusiramo na školu, a zaboravimo džamiju i vjeru, trud nam je uzaludan. Onda smo svoju djecu školovali za druge, ne za nas i našu zajednicu, a to često činimo.

 

Ispunimo naše obaveze prema našoj djeci. Uputimo ih dobru i ovoga i onoga svijeta. Ako mi nismo mogli, neka oni ispune PRVU NAREDBU.